Bezig met laden…

Waarom is het veiliger om een juweel te dragen

sieraden

Handgemaakte sieraden zijn alle voorwerpen die op het lichaam worden gedragen met de bedoeling het te verfraaien. Sommige juwelen worden door lichaamsdelen heen gedragen. Daartoe moeten gaatjes in lichaamsdelen worden gemaakt en in sommige gevallen moeten die gaatjes vervolgens worden opgerekt tot een grotere maat. Een sieraad heeft geen functioneel karakter. Sieraden kunnen gemaakt zijn van edele metalen zoals goud en zilver, maar er zijn ook sieraden van glas, tin of kunststof. Een voorwerp hoeft dus geen edelstenen en/of edele metalen te bevatten om een sieraad te zijn.

In de context van de menselijke geschiedenis bleken sieraden in vele culturen belangrijk te zijn. In het oude Griekenland en Rome bijvoorbeeld vertegenwoordigden gouden flessen en juwelen luxe, macht en status. Ze werden ook gedragen om bescherming te bieden tegen hekserij en boze geesten. Volgens de legende werden juwelen gedragen door Hermes, een legendarische bekwame man met wie Hermes was versmolten. Hermes’ory ( HermesAllen) zou tweeënveertig gouden sloten hebben, die geopend of gesloten konden worden door middel van zijn lopende stenen.

Nijlpaard droeg naar verluidt ook amuletten in zijn offergaven om zo zijn offergaven te beschermen.

Niettegenstaande deze tradities, houden wij ons niet bezig metIRSWereldgeschiedenis penseelt nog steeds op Hermes, waardoor andere culturen hun eigen lot kunnen bepalen. Wij houden ons zelfs niet bezig met juwelen die gedragen werden door de goden en godinnen van weleer. Wij houden ons uitsluitend bezig met wat met onze moderne technologieën als juwelen kan worden aangemerkt. Is het gepast om al die meer dan een miljard mensen over de hele wereld als oude mensen te brandmerken? Duidelijk niet!

Maar laten we even aannemen dat antieke juwelen identiek kunnen zijn aan moderne juwelen. Als ze identiek zijn, in verschijning op een bepaald moment, is het natuurlijk hetzelfde ding. Laten we omwille van het argument de veronderstelling wagen dat dat identieke ding in feite identiek kan zijn door een of ander verborgen medium. Stel verder dat een bepaald sieraad aan u is doorgegeven door een ouder of voogd, of een familielid na uw dood. Dat volwassen en verre familielid schonk u uit hun oude talismannen, sieraden bewaard in een kristallen schaal, een talisman om de drager te beschermen. Zijn hun talismannen even oud als die van je voorouder? Natuurlijk niet!

Laten we dus zeggen dat een bepaalde talisman aan jou is doorgegeven, van een ouder of voogd of van een familielid bij jouw overlijden. Is de kans dan even groot dat het een oude talisman is (zoals de jouwe) of een moderne talisman? Ook dit is een onbekend gegeven. Het is niet wetenschappelijk vastgesteld en we kunnen niet met zekerheid zeggen waarom het veiliger is om talismannen van een familielid te dragen dan te vertrouwen op een verre en mogelijk onvoelbare entiteit. Is de kans even groot dat ze van een oude talisman zijn of van een moderne talisman? Ook dit is een onbekend gegeven. Het is niet wetenschappelijk vastgesteld en we kunnen niet met zekerheid zeggen waarom het veiliger is om dit te doen.

Wij zijn echter van mening dat de bekende grootheid niet minder belangrijk is dan de bekende onbekende grootheid. In zekere zin weten we al hoe het bekende universum eruit ziet. We kunnen de consistente regelmatigheid ervan afmeten aan het voorkomen van namen en getallen. Wij weten met grote waarschijnlijkheid dat de kosmische microgolf-achtergrond na de Big Bang en de tijdsprongen heeft overleefd. Wij kunnen zelfs de geometrische eigenschappen van het bekende heelal testen in zijn eigen idealistische zin. Wij kunnen veronderstellen dat de bekende grootheid betreffende de kosmische microgolf-achtergrond waarschijnlijk dicht bij het onvoorstelbare quotiënt van energie ligt. Wij kunnen ook veronderstellen dat de bekende grootheid betreffende de diameter van een lichtkegel ongeveer tien miljard miljard maal groter is dan de bekende diameter van het waterstofatoom. Wij hebben het waarschijnlijk mis. Wij kunnen deze intuïties niet testen.

Daarom kunnen wij ons zelfs niet wagen aan de vraag of de bekende grootheid betreffende de diameter van een lichtkegel beduidend kleiner is dan de bekende diameter van het waterstofatoom. Omdat het gekende te maken heeft met de waarneembare werkelijkheid, terwijl het onbekende is wat wij zouden zeggen “onnauwkeurigheden”. Wij kunnen de beide begrippen, d.w.z. het gekende en het gekende-niet-gekende, niet toetsen.

Dit brengt ons tot de vraag: Waarom is het goed om een sieraad te dragen waarvan het bestaan wordt bepaald door een geloof dat niet kan worden getoetst? Aangezien een geloof kan worden veranderd en zelfs opgegeven, is er niets betrouwbaarder dan de talismannen in het bezit van de oude Egyptenaren. Vanaf het moment dat de mens goud en zilver en edelstenen is gaan gebruiken, om onderscheid te maken tussen beide, heeft hij ook talismannen gebruikt. Zij hebben dit gedaan, geloven wij, omdat de goden hun dit opdroegen.

Lees meer:

Heren sieraden

Aparte sieraden

Geef een antwoord